Thai-UK Education Festival 2005

จุดเด่นคงหนีไม่พ้นที่ความเป็นโหลแก้วอย่างแน่นอน ที่ด้านหนึ่งมีชื่องาน และอีกด้านหนึ่งเป็นรายละเอียดคำจำกัดความของ British Council ที่เป็นเจ้าภาพงาน Thai-UK Education Festival 2005 นี้ ที่จัดขึ้นใน 3 จังหวัดใหญ่ กรุงเทพ, เชียงใหม่ และขอนแก่น ในช่วงวันที่ 20-30 มกราคม 2548