Celebrate 2005 People Legend Episode

Celebrate 2005 People Legend Episode บัตรเชิญชิ้นนี้มาแบบจดหมายแบบจีนโบราณ จาก Nokia ที่รวบยอดงานขอบคุณสื่อมวลชนและแถลงแผนการดำเนินงานในปี 2005 ซึ่งทางโนเกียเลือกคอนเซ็ปต์ให้เข้ากับตรุษจีนทั้งบัตรเชิญ และสถานที่จัดงานที่จัดขึ้น ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย