เฮอร์บาไลฟ์

Designer อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
Date/Venue งานแถลงข่าวเพอร์ซันนัลไลซ์ โปรตีน พาวเดอร์ โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและนม วันอังคารที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ทรูฟิตเนส สุขุมวิท
Concept เนื่องจากเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้ออกกำลังกาย บัตรเชิญจึงมาในรูปแบบของบาร์ยกน้ำหนักจิ๋ว ที่มีสารผูกติดมาด้วย สื่อถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย