ตัดจากเท้าเราเอง

Designer: บริษัท อาร์ค เวิลด์ไวด์ ประเทศไทย จำกัด

Date/Venue: งานแถลงข่าวเปิดตัวเทคโนโลยี mi adidas วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 19.00 น. ที่ adidas Sport Performance Center ชั้น 3 เซ็นทรัล เวิลด์

Concept : มาในรูปแบบของกล่องรองเท้า mi adidas ภายในบรรจุมาตรวัดรูปรองเท้า adidas เพื่อสื่อถึงเทคโนโลยีที่ Customized รองเท้ากีฬาเฉพาะบุคคล ทั้งในเรื่องของขนาด รูปลักษณ์ของเท้า รวมถึงการปักตัวอักษรหรือรูปธงชาติ ตามแต่ผู้สั่งทำต้องการ (ยกเว้นรูปธงชาติไทย)