เอสซีจี คว้ารางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012

อภิชัย อินต๊ะแก้ว (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานไอทีและบีซีเอ็มกลาง เอสซีจี รับรางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” จาก ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง (ซ้าย) รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมแสดงความยินดี โดยเอสซีจีได้รับเลือกให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยที่ผ่านมา โดยขยายระบบเชื่อมต่อภายในจากสำนักงานใหญ่ไปยังออฟฟิศสำรอง ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อธุรกิจดำเนินต่อไปได้ตามปกติ ก็สามารถขยายความช่วยเหลือออกสู่สังคม และผู้ประสบภัยต่อไป 

Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่อง และประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ