ซิสโก้แต่งตั้ง วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ เป็นกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน

ซิสโก้แต่งตั้งคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย โดยรายงานต่อ มร. เออร์วิง ตัน รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียนของซิสโก้ คุณวัตสันมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและไอทีมายาวนานกว่า 24 ปี และเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจของซิสโก้ในประเทศไทย

“ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญในภูมิภาคนี้สำหรับซิสโก้ และเรายังมีโอกาสอีกมากในตลาดอินโดจีน คุณวัตสันมีประสบการณ์ที่ยาวนานและมีเครือข่ายความสัมพันธ์ (Network of Relationships) ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับซิสโก้ในภูมิภาคนี้ ผมเชื่อว่าคุณวัตสันเป็นผู้บริหารที่เหมาะสมในการนำซิสโก้ให้ก้าวไปข้างหน้าและคงความเป็นผู้นำด้านไอที” มร. เออร์วิง ตัน รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียนของซิสโก้ กล่าว

คุณวัตสันมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ, เอสโซ่ สแตนดาร์ด ประเทศไทย และไอบีเอ็ม ประเทศไทย และล่าสุด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของเอชพี

“ซิสโก้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคนี้จากการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจโดยผ่าน Partner Ecosystem รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนยังมีโอกาสอีกมากในโครงการ Initiative ที่สำคัญๆ เช่น โมบิลิตี้, คลาวด์คอมพิวติ้ง และการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ (broadband connectivity) ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เราจะเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของซิสโก้เพื่อส่งเสริมความได้เปรียบด้านการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยี 3G และดิจิตอลทีวี สำหรับภูมิภาคอินโดจีน เรามีแผนที่จะพัฒนาความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ให้กับเยาวชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” คุณวัตสัน กล่าว

คุณวัตสันจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาเอกการตลาดและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร