สยามไฟเบอร์กลาส ยกทีมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาช่วยเด็กพิเศษ

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด (SFG) ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวนประเภทใยแก้ว ทั้งฉนวนกัน ความร้อนตราช้าง “STAY COOL” และ “วัสดุอะคูสติก Cylence ตราช้าง” โดย นายสันชัย ห้างชัยเจริญ กรรมการผู้จัดการ นำทีมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรบริษัท ร่วมกับบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด โดยนายพัฒนรุจน์ นียาพันธ์ ผู้อำนวยการกิจการ คอนกรีตสำเร็จรูป และนายโกมล เอื้อนันตา ผู้จัดการบริหาร ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนคู่ขนานเด็กพิเศษฯ (ออทิสติก) และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน โดยมี ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก จ.สระบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ณ โรงเรียนวัดไก่เส่า จังหวัดสระบุรี คอยให้การต้อนรับ และร่วมจัดกิจกรรมสมทบทุนการจัดสร้างในครั้งนี้