ทรู ชวน ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลและสิทธิ์เที่ยว-พักฟรี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

กลุ่มทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสานต่อโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา เป็นปีที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทยร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความงดงามและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชม ซึมซับจนเกิดความรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะปกป้องให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่า และ ป่าไม้ และแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับบุคคลทั่วไป

? รางวัลยอดเยี่ยม “สัตว์มีค่า” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
? รางวัลยอดเยี่ยม “ป่ามีคุณ” ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
? เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
? สิทธิ์พิเศษในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พักและค่าเข้าชม

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

? เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
? สิทธิ์พิเศษในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พักและค่าเข้าชม
ล่าสุด กลุ่มทรู โดยนายอภิชาติ ศรสวรรค์ (ภาพซ้าย ยืนที่4 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ แผนกกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มบริษัททรู เดินสายพบคนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ นำเสนอผลงานที่ชนะการประกวดในปีที่ผ่านมา และจัดบรรยายพิเศษโดยนายชนัฐ แก่นจันทร์ (ภาพกลาง) ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งล่าสุด ประเภทป่าไม้ ชื่อภาพ “สายน้ำแห่งความความชุ่มฉ่ำ” เพื่อร่วมถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์การถ่ายภาพแบบอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมเชิญชวนเหล่านิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวด ส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความงดงามสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ พร้อมสื่อแนวคิดและความหมายของคำว่า “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

ขอเชิญบุคคลทั่วไป และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 118/1 ชั้น 11 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2615-9610 หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-6666 ต่อ 1641-2 โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2556 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th หรือ www.facebook.com/truephoto contest