กรุงศรี ออโต้ จับมือ ดีลเลอร์ ร่วมใจสร้างฝายกักเก็บน้ำ ชะลอความชุ่มชื้นคืนสู่ดอยตุง

นายฟิลิป แทน ประธานกรรมการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต้ และ นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกิจกรรม “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2556” ณ บ้านลาหู่ป่ากล้วย อำเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนำทีมผู้บริหารกรุงศรี ออโต้ พนักงานอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ผู้แทนจำหน่ายรถใช้แล้ว และผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์จากทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน 80 คน มาร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ เครือกรุงศรีฯ ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

นับเป็นปีที่ 6 แล้ว ที่เครือกรุงศรีฯ ได้ดำเนินโครงการสร้างฝายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ตลอดจนกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงและพื้นที่ตอนล่าง การสร้างฝายยังช่วยกระจายความชุ่มชื้นในดิน และช่วยสร้างแนวป้องกันไฟป่า และยังช่วยกักเก็บตะกอนและเศษซากพืช ส่งผลให้คุณภาพของแหล่งน้ำตอนล่างดีขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเครือกรุงศรีฯ ได้สร้างฝายกักเก็บน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 70 ฝาย