เซเว่น อีเลฟเว่น ผุดต้นแบบร้านค้าปลีกประหยัดพลังงานแห่งแรกของเมืองไทย

เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้านโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “7 Go Green” อย่างจริงจังต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวร้านเซเว่นอีเลฟเว่นต้นแบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของไทย ที่ได้ผ่านการรับรองอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยในระดับสูงสุด แพลทตินั่ม (Platinum) จากสถาบันอาคารเขียวไทย นับเป็นร้านค้าปลีกแห่งแรกของเมืองไทย

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น มีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) อย่างต่อเนื่อง โดยมี 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการรณรงค์ใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ “คิดถุ๊ง คิดถุง”, โครงการประหยัดพลังงานในศูนย์กระจายสินค้า“Green Logistics”, โครงการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Green Products” และโครงการร้านค้าปลีกประหยัดพลังงานซึ่งได้พัฒนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดร้านสาขาธาราสแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เป็นร้านค้าปลีกรายแรกของไทยที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูงสุดแพลทตินั่ม (Platinum)จากสถาบันอาคารเขียวไทย นับเป็นร้านค้าปลีกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างครบวงจรแห่งแรกของเซเว่น อีเลฟเว่นในเมืองไทยและใน AEC อีกด้วย  

“ร้านเซเว่นฯ สาขาธาราสแควร์ จะเป็นร้านต้นแบบประหยัดพลังงานของบริษัท นับเป็นก้าวสำคัญในการมุ่งสู่ร้านประหยัดพลังงานที่ใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เท่ากับว่าลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านจะได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” นายสุวิทย์ กล่าว

ขณะที่นายวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวเสริมว่า บริษัทได้นำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวของสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute: TGBI) ที่เป็นระดับสากล มาใช้ในการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อต้นแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร และสถาปนิก ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยในระดับแพลทตินั่ม (Platinum) ซึ่งเป็นการรับรองระดับสูงสุด (จากทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ Platinum / Gold / Silver / Certified) ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างอาคาร การบริหารจัดการอาคาร ผังบริเวณและภูมิทัศน์ การประหยัดน้ำ พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในอาคาร การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านและนวัตกรรมอื่นๆโดยสาขาดังกล่าวสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 668 ตันต่อปี

ด้านนายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านร้านสาขาของเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่สำนักงานปฎิบัติการกรุงทพฯและปริมณฑล (BN) แสดงความเห็นว่า ตั้งแต่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ต้นแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สาขาธาราสแควร์ เปิดดำเนินการเมื่อ พฤษภาคม 2556 เป็นต้นมาปรากฎว่าได้รับคำชมและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้ามาใช้บริการเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัท