รู้มั้ย นักท่องเที่ยวมาไทยเฉลี่ย 4.25 หมื่นคนต่อวัน