ฤทธิ์ ธีระโกเมน

“การสร้างแบรนด์เปรียบเหมือนการเลี้ยงลูก ต้องใช้ความอดทน จะอยู่ๆ ให้วันนี้ หรือพรุ่งนี้แบรนด์จะโตขึ้นทันทีเป็นไปไม่ได้ แต่ก่อนที่จะสร้าง ต้องศึกษาก่อนว่าลูกคนนี้ เขาจะโตเป็นอะไร บางทียังไม่รู้ภายในปีแรก แต่จะรู้ก็ต่อเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2-4 ตอนแรกที่เปิด MKแรก ๆ ยังไม่รู้จักแบรนด์คืออะไร แต่พอทำไปเรื่อยๆ เรารู้ว่าลูกค้าต้องการความสะอาด ความรวดเร็วและบริการที่ดี วันนี้ก็ตอบตัวเองได้แล้วว่าแบรนด์ MK เป็นตัวแทนอาหารที่อร่อย ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ มากินแล้วอบอุ่น จึงเป็นที่มาของธีม “MK ช่วงเวลาความสุขและความอบอุ่น” 

ฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)