มูลค่าค้าปลีกไทย ปี 57 ทะลุ 3 ล้านล้านบาท

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวเสริมว่า อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกจะมีความแปรผันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามอัตราการเติบโตทาง GDP ของประเทศ เพราะขึ้นอยู่กับอัตราการบริโภคของประชาชนในประเทศเป็นหลัก
 
ปัจจุบันสมาคมผู้ค้าปลีกไทยมีสมาชิก 113 บริษัท มียอดขายรวม 9 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 30% ของมูลค่ารวมตลาดค้าปลีกไทย 2.77 ล้านบาทในปี 2556 โดยคาดว่าในปี 2557 ตลาดรวมจะเติบโตขึ้นประมาณ 1-1.5% คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 3 ล้านล้านบาท 

มาดูกัน สาขาค้าปลีกไทยปี 57 ใครโตสุด

“แม้กำลังซื้อของผู้บริโภคจะยังไม่ฟื้นตัวนัก แต่ในภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกกลับมีการขยายสาขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อรัฐบาล โดยพบว่ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกยังคงมีการขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ซูเปอร์มาร์เกตเติบโตขึ้น 6.5% คอนวีเนียนสโตร์เติบโตขึ้น 4.5% ดีพาร์ทเมนต์สโตร์เติบโตขึ้น 3.4% ซูเปอร์เซ็นเตอร์เติบโตขึ้น 2.6% และกลุ่มร้านค้าเฉพาะทางเติบโตขึ้น 2.7%” 

ค้าปลีกไทย FOOD-NON FOOD โตแค่ไหน

“สมาคมค้าปลีกไทย คาดการณ์ว่า การเติบโตของธุรกิจค้าปลีก ยังมีแนวโน้มที่จะกระจายไปยังพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนมากขึ้นสอดรับกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล โดยคาดว่าสัดส่วนการขยายสาขาของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในปี 2558 จะเปลี่ยนเป็นต่างจังหวัด 72% กรุงเทพฯ 28% จากปี 2557 ที่เป็นต่างจังหวัด 65% กรุงเทพฯ 35% “

ที่มา : ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสมาคมผู้ค้าปลีกไทย