สมเกียรติ ลาภธนัญชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บีบีดีโอ กรุงเทพ

“ปี 2558 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งด้านการตลาด และโฆษณา นักการตลาดต้องปรับตัว เปลี่ยนมุมคิดใหม่  หาวิธีการทำตลาดใหม่ๆ มาใช้  เช่น การเปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นมีเดียให้กับเรา ถ้าทำคอนเท้นต์ให้ดีให้เขาบอกต่อ ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด  เพราะแต่ละคนมีเพื่อนเฉลี่ยในเฟสบุ๊คถึง 500คน ทำให้เป็นการบอกต่อไปอย่างไม่รูจบ

สมเกียรติ ลาภธนัญชัยวงศ์
ประธานกรรมการบริหาร บีบีดีโอ กรุงเทพ