คาดตรุษจีน ปี 58 เงินสะพัด 5.04 หมื่นล้าน

ตรุษจีน นับเป็นอีกหนึ่งในเทศกาลที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากเป็นพิเศษ เพื่อซื้อของไหว้เจ้าทำบุญ แต๊ะเอีย เลี้ยงสังสรรค์ 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน จากกลุ่มตัวอย่าง 1,282 ราย พบว่า ปีนี้ค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีเม็ดเงินสะพัดอยู่ที่ 5.04 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.71% ซึ่งมูลค่าถือว่าสูงสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่สำรวจมา แต่การขยายตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปีที่แล้วที่โต 5.9% เนื่องจากผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่าย เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่ถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี ตรุษจีนปีนี้น่าจะขยายตัวได้สูงถึง 7-10%
        

สำหรับการวางแผนการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อของไหว้เจ้า ทำบุญ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค แจกแตะเอีย เลี้ยงสังสรรค์ โดยบรรยากาศการจับจ่ายจะคึกคักเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดซบเซา เนื่องจากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ยกเว้นภาคใต้ที่แม้ราคายางจะลดลงมาก แต่หลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับตรุษจีน เลยทำให้บรรยากาศไม่ซบเซามากนัก
       
       

ส่วนการวางแผนไปเที่ยวปีนี้ก็ไม่คึกคัก เพราะวันเป็นธรรมดา ไม่ใช่วันหยุด โดยผลสำรวจพบว่า 86.8% ยังไม่มีการวางแผนไปเที่ยว มีเพียง 13.2% เท่านั้น ที่วางแผนไปเที่ยว โดยส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ตาก แพร่ เชียงราย และภาคกลาง เช่น ชลบุรี ระยอง สระบุรี และกาญจนบุรี ส่วนต่างประเทศจะเที่ยวในเอเชีย เช่น ฮ่องกง จีน มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ ญี่ปุ่นและพม่า
             

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน สินค้าที่ปรับราคาแบบก้าวกระโดดจะมี 2 ชนิด คือ ส้มและกล้วยหอม โดยราคากล้วยหอมขายกันหวีละ 100 บาท จากปกติขายอยู่ที่หวีละ 40-60 บาท ส้มมีราคาตั้งแต่ 50-60 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึง 100 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนสินค้าอื่นๆ ราคายังปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกติไม่มากนัก ไม่ว่าจะเป็นไก่ เป็ด เนื้อหมูและผักต่างๆ ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่ถูกลง ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง