13 สินค้า FMCG ที่ผู้บริโภคงดช้อปในช่วงเศรษฐกิจขาลง

บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  หนึ่งในเครือ  WPP  มุ่งเน้นงานวิจัยพฤติกรรมการจับของผู้บริโภคเชิงลึก   เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในกลุ่มสินค้า  FMCG   ระบุถึง ภาวะเศรษฐกิจของไทย เวลานี้มาถึงช่วงตกต่ำสุด เมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียด้วยกัน  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าในกลุ่ม FMCG

 
กลุ่มสินค้า FMCG ที่ผู้บริโภคได้ตัดการจับจ่ายออก จะเป็นกลุ่มที่ที่จำเป็นน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคประจำวัน  ดังนี้