TMB ชวนฟิตหุ่นได้บุญกับแคมเปญ "Less Fat More Food"

เชื่อว่าทุกๆ คนย่อมมีแรงบันดาลใจในการที่จะขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมายสำคัญในชีวิตทึ่วางไว้ เป้าหมายแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องอยากมีทรัพย์สิน เงินทอง บ้าน การมีครอบครัวที่อบอุ่น หรืออื่นๆ อีกมากมาย
 
เหมือนดั่งเช่นธนาคาร TMB ที่มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถ Make THE Difference เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้ โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และพยายามลงมือทำอย่างต่อเนื่อง โดย TMB อาสาเป็นตัวกลางที่จะช่วยในการทำให้เป้าหมายต่างๆ สำเร็จ เพื่อเป็นการตอกย้ำปรัชญาหรือ แนวคิด Make THE Difference ที่เชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตตนเอง คนรอบข้าง และสังคมให้ดีขึ้น

 
 
และด้วยเทรนด์การดูแลสุขภาพที่เป็นที่นิยมมาหลายปีแล้วนั้น TMB จึงได้ออกแคมเปญ “Less Fat More Food” ฟิตหุ่นให้น้องท้องอิ่ม แคมเปญที่สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นด้วยการ “ลดน้ำหนัก” 
 
โดยมีเป้าหมายที่ 20,000 มื้อเพื่อให้น้องๆ ที่ขาดแคลนอาหาร หรือโภชนาการได้อิ่มท้อง ทุก 1 กิโลที่ลดได้ จะเท่ากับ 1 มื้อที่น้องๆ ได้อิ่ม ผ่าน “มูลนิธิทีเอ็มบี” เพื่อสนับสนุนโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” โดย World vision เพื่อช่วยเหลือเรื่องอาหารและโภชนาการของเด็กที่ขาดแคลน 
 
แคมเปญนี้เป็นการเริ่มจากการลดน้ำหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะไปในเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเอง แต่เพื่อสังคมที่ดีขึ้นด้วย
 
ผู้ที่เข้ากิจกรรมลดน้ำหนักฟิตหุ่น และมีการอัพเดตความคืบหน้าการลดน้ำหนักสม่ำเสมอ รวมทั้งเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากตัวเองจะมีสุขภาพที่ดี พร้อมหุ่นที่เฟิร์มขึ้นแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล
 
ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายและอัพเดตความคืบหน้า เช่น 1. โพสท์ภาพถ่ายหุ่น หรือน้ำหนักพร้อมเป้าหมายที่ต้องการลดน้ำหนัก 2. โพสท์ภาพ หรือวิดีโอ พร้อมคำบรรยายออกกำลังกายเพื่อเปลี่ยนหุ่นของคุณ 3. โพสท์ภาพ หรือวิดีโอ พร้อมคำบรรยายมื้ออาหารในการลดน้ำหนัก 4. โชว์ภาพแสดงความคืบหน้าเป็นระยะๆ 5. โพสท์ภาพแสดงความสำเร็จ พร้อมคำบรรยายแสดงความรู้สึก
 
สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม หรือเข้าไปดูรายละเอียดของแคมเปญได้ที่ http://goo.gl/bsDTx0