“เฟซบุ๊ก” เผย 20 สถานที่ยอดนิยมแห่งปี 2015 “พารากอน” ครองเบอร์ 6

เฟซบุ๊กได้เผยข้อมูลภาพรวมสถานที่เช็คอิน หรือสถานที่ที่มีการพูดถึงมากที่สุดบนเฟซบุ๊กมากที่สุดในปี 2015 โดยวัดจากความถี่ในการพูดถึงในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2015

 
สถานที่ยอดนิยมในปีนี้ได้มีหนึ่งเดียวจากประเทศไทยเข้าติดโผด้วยก็คือ “สยามพารากอน” ติดอันดับที่ 6