Osechi Ryori

ธรรมเนียมเก่าแก่สืบทอดมานานหลายร้อยปีที่ผู้คนจะถือโอกาสในวันปีใหม่หยุดกิจกรรมการงานและใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านเกิดอย่าพร้อมหน้า

ในอดีตการหยุดพักงานที่ว่านี้รวมไปถึงการหยุดเตรียมอาหารซึ่งเป็นงานหลักของแม่บ้านญี่ปุ่นด้วย เพื่อเป็นการสักการะเทพเจ้าที่เชื่อว่าช่วยปกป้องคุ้มครองครอบครัว และให้สมาชิกทุกคนมีอาหารเพียงพอตลอดช่วงวันหยุดปีใหม่(1-3 มกราคม) “Osechi Ryori” จึงถือกำเนิดขึ้น

“Osechi Ryori” เป็นอาหารชุดที่ตระเตรียมขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยวัตถุดิบจำพวก macrobiotics และอาศัยความเย็นจากธรรมชาติในฤดูหนาว (ปัจจุบันใช้ตู้เย็น) ช่วยเก็บรักษาไว้ ความวิจิตรของอาหารที่จัดวางอย่างประณีตบรรจงในกล่อง lacquer หลายชั้นที่เรียกว่า jubako นอกจากจะชวนให้อาหารน่ารับประทานแล้ว Osechi Ryori แต่ละชุดล้วนมีชื่อเรียกส่วนประกอบซึ่งสื่อความหมายที่เป็นสิริมงคลทั้งสิ้น อย่างเช่น เพื่อให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว ให้มีโชคลาภ ให้มีเงินทองไหลมาเทมา รวมไปถึงอวยพรให้สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรได้ตามต้องการ

ปัจจุบัน Osechi Ryori กลายเป็นธุรกิจที่ทำรายได้มหาศาลในช่วงปลายปี ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักคือสาวญี่ปุ่นที่แต่งงานแล้ว แต่ยังคงทำงานอยู่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รองไปคือลูกค้าที่ซื้อ Osechi Ryori เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับญาติหรือเพื่อนสนิท พร้อมกับบริการจัดส่งให้ถึงที่