ที่ปรึกษาทะลวงด่าน !

สวมบทที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน IMC และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว”มานาน วันนี้ ผศ.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ลุกขึ้นมาสวมตำแหน่ง CCO (Chief Communication Officer) แบบเต็มตัวครั้งแรก ด้วยการเปิดบริษัทของตัวเองใช้ชื่อว่า ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ควักกระเป๋าทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

Through The Line เกิดขึ้นเพราะวงการ consult agency เมืองไทยที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ไม่มีบริษัทใดที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ในเชิงทะลวงด่าน above the line และ below the line คงมีแต่ที่ปรึกษาด้านเดียว โดยเฉพาะที่ปรึกษาด้านแบรนดิ้งมากเป็นพิเศษ

เมื่อสร้างชื่อตนเองจนแวดวงยอมรับกันทั่ว นักกลยุทธ์ด้านสื่อสารการตลาดคนนี้จึงเลือกวาง positioning ของ ธรู เดอะไลน์ เน้นเจาะด้านกลยุทธ์ไอเอ็มซี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางการตลาด

Business Model ถูกวางแบบครบด้านสื่อสารทั้ง ธรูเดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่น, บรอดคาสติ้ง, โมเดลลิ่ง, เทรนนิ่ง และพับลิชชิ่ง โดยมีทีมบริษัทมืออาชีพทำหน้าที่เหมือน conductor หรือ วาทยากรผู้ควบคุมวงดนตรี เพื่อเป้าหมายให้ลูกค้าได้ 3 share ทั้ง share of market, share of mind และ share of money

ผศ.ธีรพันธ์ บอกว่า ธูร เดอะไลน์เป็นมิติใหม่ของธุรกิจเอเยนซี่ในเมืองไทย เกิดขึ้นมาเพราะการแข่งขันสินค้าทวีความรุนแรงมากขึ้น นักกการตลาดสินค้าแต่ละแทบไม่ค่อยมีเวลามานั่งวางกลยุทธ์การตลาดแบบลึกซึ้งเชี่ยวชาญ ดังนั้นโอกาสธุรกิจเอเยนซี่แนวใหม่จึงเกิดขึ้น ที่สำคัญ IMC เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การประหยัดต้นทุน เพราะใช้ทั้ง media และ non media แบบคุ้มค่ามากกว่า

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าเด่น อาทิ เสื้อผ้า Haas & Zein หอแว่น สการ์แคร์ครีม ไวไว ถ่านไฟฉายแม็กน่าเซลส์ และข้าวตราสมรเรือ ในปีแรกตั้งเป้ามีบิลลิ่ง 100 ล้านบาท

ผศ.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านจิตวิทยา และปริญญาโท 2 ใบทั้ง MBA และด้านสื่อสารการตลาด และกำลังทำปริญญาเอกด้าน IMC และ Brand Equity เป็นอาจารย์บรรยายตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งเอกชนและรัฐบาล มีชื่อเสียงโดดเด่นจนบริษัทเอกชนได้จ้างเป็นที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์ขึ้นตรงต่อเอ็มดีของค่ายผลิตบะหมี่ไวไว, ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว และค่าย Tanyarungroengchai Rice Mill และซีอีโอ ค่าย S-Design Trading