กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์กล้องแรก เมื่อพระชนมายุเพียง 6 พรรษา เป็นกล้องแบบรุ่นเก่า ทรงจ่ายเงินไปเพียง 2 แฟรงก์สวิส และค่าฟิล์มสำหรับบรรจุกล้องก็มีราคาย่อมเยา คือ 25 เซ็นต์เท่านั้น แม้ว่าจะทรงประสบความล้มเหลวในระยะแรก กล่าวคือ ทรงถ่ายไป 6 ใบ ได้รูปดีเพียง 1 ใบเท่านั้น แล้วก็ไม่ใช่รูปที่ทรงฉายเองเสียอีก แต่เป็นรูปที่คนอื่นถ่ายถวาย

ถึงกระนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อ แต่กลับทรงศึกษาค้นคว้า ต่อมาอีกเรื่อยๆ จนกระทั่งทรงกลายเป็นเอตทัคคะในการถ่ายรูป เรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าทรงมีพระอุปนิสัยที่มุ่งมั่นมานะ จะทรงทำสิ่งใดก็ทรงทุ่มเททำอย่างจริงจัง จนกระทั่งได้ผลดีที่สุด จึงจะพอพระทัย

ทุกวันนี้การถ่ายรูปยังทรงเป็นงานอดิเรกยามว่าง และโปรดที่จะถ่ายรูปขาวดำมากกว่าอื่น ซึ่งแสดงถึงอุปนิสัยที่โปรดสิ่งที่เป็นจุดสำคัญอันไม่ได้ปรุงแต่ง การจัดมุมและจัดภาพที่ทรงถ่าย ก็ยิ่งทำให้อุปนิสัยข้อนี้ พระองค์มักจะเลือกมุมใดมุมหนึ่งให้เด่นขึ้นมา เทคนิคการถ่ายภาพจับจุดเด่นแบบนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถ่ายมีความเข้าใจและสนใจเลือกจุดเด่นของภาพอย่างลึกซึ้ง ผิดกับภาพโปสการ์ดที่ว่างขายทั่วไป ซึ่งผู้ถ่ายเพียงแต่คิดจะถ่ายภาพความงามที่เห็นได้ทั่วไปอย่างธรรมดาเท่านั้น

king

ข้อมูลจาก : นิตยสาร POSITIONING ฉบับเดือนธันวาคม 2549