เสด็จต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างไทย และบรรดามิตรประเทศ เพื่อให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

บันทึกแห่งความทรงจำ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเคยพระราชนิพนธ์ “ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ” ระหว่างปี 2503-2510 โดยเสด็จพระราชดำเนินไปหลายประเทศทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา