หนูน้อยดูโฆษณา

เด็ก เป็นอนาคตของชาติ และเด็กๆ ยังเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของสินค้าและบริการมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารประเภทลูกอม ขนมขบเคี้ยว ที่ขับเคี่ยวกันงัดกลยุทธ์การตลาดมาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ด้วยวิธีหนึ่งคือการยิงโฆษณาผ่านสื่อทีวี

ที่สหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่ผลวิจัย จากมูลนิธิครอบครัวไคเซอร์ พบว่าเด็กๆ ดูโฆษณาเกี่ยวกับอาหารผ่านสื่อโทรทัศน์โดยรวมแล้วถึงปีละ 29-52 ชั่วโมง ในกลุ่มเด็กนี้ 1 ใน 3 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ดูหนังโฆษณาลูกอมและขนมขบเคี้ยว และหากแบ่งประเภทสินค้าย่อยลงไปอีกพบว่า 28% เป็นโฆษณาอาหารประเภทซีเรียล และ10% เป็นโฆษณาพวกฟาสต์ฟู้ด

แม้ตัวเลขเด็กดูหนังโฆษณาอาหารอาจดูไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับจำนวนชั่วโมงที่เด็กอยู่หน้าจอทีวี โดยในกลุ่มอายุ 2-7 ปีดูทีวีถึง 748 ชั่วโมง และ 8-12 ปี ดูนาน 1,250 ชั่วโมงต่อปี แต่ข้อมูลนี้ก็ถูกนำมาหยิบยกกลายเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มของผู้ปกป้องสิทธิของเด็ก ที่ไม่ต้องการให้เด็กได้ดูโฆษณาอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์มากเกินไป และเรียกร้องให้นักการตลาดทั้งหลายตระหนักถึงการส่งโฆษณาถึงเด็กที่ควรเพิ่มสัดส่วนโฆษณากลุ่มอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้น รวมไปถึงเรียกร้องหน่วยงานทางการของอเมริกาให้ช่วยตรวจสอบให้การโฆษณาอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

อัตราการดูโฆษณาของกลุ่มเด็ก
กลุ่มอายุ จำนวนโฆษณาต่อปี จำนวนโฆษณาต่อวัน
2-7 ปี 13,904 12
8-12 ปี 30,155 21
13-17 ปี 28,655 17