Thursday, December 8, 2022
Home Tags การุณยฆาต

Tag: การุณยฆาต

“นิวซีแลนด์” ประชามติไฟเขียว “การุณยฆาต” ผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน

ชาวนิวซีแลนด์ลงประชามติเห็นชอบร่างกฎหมายการุณยฆาต (euthanasia) ซึ่งจะทำให้แดนกีวีกลายเป็นประเทศที่ 7 ของโลกที่อนุญาตการจบชีวิตเพื่อยุติความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วย แต่ในส่วนของร่างกฎหมายว่าด้วยการเสพกัญชาเพื่อสันทนาการนั้นคาดว่าจะถูกปฏิเสธ

“เนเธอร์แลนด์” เตรียมไฟเขียวให้ใช้ “การุณยฆาต” กับเด็กอายุ 1-12 ปี สำหนักเคสป่วยหนัก

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เตรียมอนุญาตให้แพทย์สามารถใช้วิธีการุณยฆาตกับเด็กที่ป่วยหนักที่มีอายุน้อยที่สุดตั้งแต่ 1 ปีไปจนถึง 12 ปี อ้างเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อช่วยเด็กป่วยหนักระยะสุดท้าย