Thursday, February 22, 2024
Home Tags คิชชิน อาร์เค

Tag: คิชชิน อาร์เค

รู้จัก “คิชชิน อาร์เค” เศรษฐีพันล้านอายุน้อยที่สุดของสิงคโปร์

คิชชิน อาร์เคเป็นลูกชายของ ราช กุมาร์ เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ จึงกลายมาเป็นเศรษฐีพันล้านอายุน้อยที่สุดของสิงคโปร์ จะว่า คิชชิน อาร์เค เกิดมาบนความโชคดีก็ได้ส่วนหนึ่ง