Saturday, December 2, 2023
Home Tags ชำระเงินดิจิทัล

Tag: ชำระเงินดิจิทัล

PayPal ประกาศหยุดให้บริการ ‘รับ-จ่ายเงิน’ ในอินเดีย ท่ามกลางศึก ‘อีเพย์เมนต์’ เเข่งดุ

PayPal ผู้ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลก ประกาศหยุดให้บริการ ‘รับ-จ่ายเงิน’ สำหรับลูกค้าและร้านค้าในประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 เป็นต้นไป ท่ามกลาง สงครามการเเข่งขันที่ดุเดือด อินเดีย เป็นประเทศที่มีตลาด ‘อินเทอร์เน็ต’ ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีประชากรจำนวนมาก เเละมีโอกาสเติบโตสูง ทำให้เหล่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนกันคึกคัก การปรับเเผนธุรกิจในอินเดียครั้งนี้ PayPal เเถลงว่า เเม้จะระงับบริการชำระเงินภายในประเทศ เเต่จะยังคงให้บริการสำหรับการจ่ายเงินออนไลน์ ‘ข้ามประเทศ’ ต่อไป ส่วนพนักงานในอินเดียจะถูกโยกย้ายให้ไปทำงานในธุรกิจอื่นของ บริษัทเเทน อย่างไรก็ตาม...