Sunday, March 3, 2024
Home Tags ชุดชั้นในวาโก้

Tag: ชุดชั้นในวาโก้

“วาโก้” หยุดผลิตชุดชั้นในชั่วคราว หันมาผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรี

วาโก้ ขอเปลี่ยนสายการผลิตชุดชั้นใน มาเป็นผลิตหน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน เพื่อต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 เบื้องต้นมีการแจกฟรีกับประชาชน และองค์กรภาครัฐ