Sunday, August 14, 2022
Home Tags ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์

Tag: ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์

“ซัมซุง” เตรียมย้ายสายการผลิตหน้าจอจากจีนมาโรงงาน “เวียดนาม” ในปีนี้

บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ กำลังวางแผนย้ายสายการผลิตหน้าจอแสดงผลส่วนใหญ่จากโรงงานของบริษัทในจีนมาที่โรงงานในเวียดนามปีนี้