Thursday, February 22, 2024
Home Tags ซัมซุงเวียดนาม

Tag: ซัมซุงเวียดนาม

ไวรัสพ่นพิษ! ซัมซุงเวียดนามอ่วม วัสดุขาดแคลน กระทบการผลิตมือถือรุ่นใหม่ล่าช้า

ภาคการผลิตของเวียดนามกำลังประสบปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เป็นผลจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์