Monday, March 4, 2024
Home Tags ซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท

Tag: ซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท

Home Mart มอบทุนการศึกษาระดับ ปวส.

Home Mart ( โฮมมาร์ท ) ร้านค้าวัสดุก่อสร้างจาก SCG สนับสนุนการสร้างคน สร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพในภูมิลำเนาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดทำ “โครงการ Home Mart Career Choice” เป็นปีที่ 3 ...

ชลรุ่งเรือง เปิดตัวร้านซิเมนต์ไทย โฮมมาร์ท แม็กซ์ ใหญ่ที่สุดในโคราช

เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอก เทพทัต พรหโมปกรณ์ รองผู้บัญชาการทหารบก (ที่ 3 จากซ้าย) นายพงศ์โพยม วาศภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 2 จากซ้าย) และนายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ค้าวัสดุซิเมนต์ไทย จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย)...