Tuesday, March 28, 2023
Home Tags ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร

Tag: ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร

สยามพิวรรธน์ เสริมทัพผู้นำ HR รุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งผู้นำความคิดสร้างสรรค์สร้างโอกาสเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ เดินเครื่องยกระดับการบริหารงานด้าน HR อย่างเต็มกำลัง เสริมทีมด้วยผู้นำทัพ HR รุ่นใหม่ไฟแรง ‘ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร’ ร่วมขับเคลื่อนทัพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างไร้ขีดจำกัด (Empower limitless possibilities) และให้โอกาสพนักงานในทุกเจนเนอเรชั่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจและ เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับสยามพิวรรธน์ในตำแหน่ง...