Saturday, January 22, 2022
Home Tags ดมกลิ่น

Tag: ดมกลิ่น

ฟินเเลนด์ เริ่มทดลองใช้ “สุนัข” ดมหา COVID-19 คัดกรองผู้เดินทางที่สนามบิน

ฟินเเลนด์ เริ่มทดลองนำ “สุนัข” มาดมกลิ่นหาไวรัสโคโรนา ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อคัดกรองผู้เดินทางจากต่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินการตาม “ความสมัครใจ” สุนัขทั้ง 4 ตัว 4 สายพันธุ์ จะได้รับการฝึกฝนพิเศษ เพื่อให้สามารถดมหาผู้ป่วย COVID-19 ได้เเม้จะยังไม่เเสดงอาการก็ตาม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับขั้นตอนการคัดกรองนี้ ผู้โดยสารจะไม่ได้สัมผัสกับสุนัขโดยตรง แต่จะให้ใช้ผ้าเช็ดผิวหนังและใส่ลงในขวดเพื่อให้สุนัขที่อยู่ในบูธแยกต่างหากทำการตรวจดม โดยสุนัขจะใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการการดมตัวอย่างไวรัส...