Wednesday, March 29, 2023
Home Tags ถุงพลาสติก

Tag: ถุงพลาสติก

“แม็คโคร” ผู้นำวัฒนธรรมห้างไม่แจกถุงพลาสติก ลดการใช้ไปแล้วกว่า 5,400 ล้านใบ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกาศตัวเลขรับวันปลอดถุงพลาสติกสากล ในฐานะผู้นำร่องห้างไม่แจกถุงพลาสติกเจ้าแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันแรกที่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปี ลดถุงพลาสติกไปแล้วกว่า 5,400 ล้านใบ