Friday, December 3, 2021
Home Tags ธุรกิจนอน-ออลย์

Tag: ธุรกิจนอน-ออลย์

เอสซีจี ยามาโตะ ยึดปั๊มเป็นทำเล จับมือซัสโก้ เปิดจุดรับ-ส่งพัสดุในปั๊มน้ำมัน

จุดรับบริการ ถือเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญของธุรกิจรับ-ส่งพัสดุ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยเฉพาะจุดที่มีที่จอดรถอย่างปั๊มน้ำมัน ซึ่งก็ต้องการเพิ่ม “แม็กเน็ท”ใหม่ๆ เพื่อหารายได้จากธุรกิจนอน-ออลย์มากขึ้น ที่จึงเป็นที่มาของการร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด และบริษัท ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)