Friday, July 10, 2020
Home Tags นิวส์ฟีด

Tag: นิวส์ฟีด

Facebook ไข 5 ข้อคาใจ ดักฟัง-ขายข้อมูลผู้ใช้จริงหรือ ทำไม “นิวส์ฟีด” ถูกจำกัดการเห็น ผุดฟีเจอร์ใหม่ “ทำไมฉันจึงเห็นโพสต์นี้”

นิวส์ฟีด (ฟีดข่าว) ถือเป็นหนึ่งในบริการสำคัญของ Facebook ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ ที่จะเห็นโพสต์ของครอบครัว เพื่อน กลุ่มคน และข่าวสารต่างๆ