Thursday, February 22, 2024
Home Tags บริษัทอีริคสัน

Tag: บริษัทอีริคสัน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคของประเทศไทย ภายในงาน Mobile World Congress 2015

Digital Telco Transformation การผู้ให้บริการโทรคมนาคมสู่ยุคดิจิทัล ·  บริการ Digital Telco Transformation รวมการให้คำปรึกษา บริการวางระบบเข้ากับแฟ้มผลงาน OSS/BSS ที่กว้างขวางที่สุดในวงการ ทำให้การมีปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลนั้นเป็นไปได้ ·  ทำให้ผู้บริการมีความเข้าใจอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้ตอบสนองได้รวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคลได้ ·  ความเป็นผู้นำทางด้านบริการ ICT ของ อีริคสันทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมดิจิทัลหรือ Digital...