Thursday, June 8, 2023
Home Tags บสย. SMEs เข้มแข็ง

Tag: บสย. SMEs เข้มแข็ง

บสย. พร้อมค้ำ เติมทุน เปิดตัว “บสย. SMEs เข้มแข็ง” (PGS 10) วงเงิน...

บสย. พร้อมค้ำ เติมทุนผู้ประกอบการ SME ปี 2566 พลิกฟื้น เติมเต็ม เสริมแกร่ง ต่อยอด SMEs ทุกระดับ เปิดตัวนวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” (PGS 10) วงเงิน 50,000 ล้านบาท คล่องตัว ยืดหยุ่น ครอบคลุม...