Wednesday, July 24, 2024
Home Tags บั๊ก

Tag: บั๊ก

OpenAI พร้อมจ่ายค่าหา “บั๊ก” ใน ChatGPT สูงสุดกว่า 6 แสนบาท!

โอกาสของโปรแกรมเมอร์ที่อยากหาค่าขนม OpenAI บริษัทเจ้าของ ChatGPT พร้อมจ่ายให้บุคคลภายนอกที่หา “บั๊ก” ในระบบเจอ สูงสุด 20,000 เหรียญสหรัฐ (กว่า 6 แสนบาท)