Home Tags ปลดล็อกโอนใบอนุญาต

Tag: ปลดล็อกโอนใบอนุญาต

ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล ยืดหนี้ 3 ปี ปลดล็อกโอนใบอนุญาตได้ จับตาช่อง Now เตรียมขายรายแรก

ในที่สุด รัฐบาลคสช.ประกาศใช้ ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล ด้วยการพักชำระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 22 ช่อง 16 ราย เป็นเวลา 3 ปี และยังเปิดทางให้ผู้ประกอบการ สามารถเปลี่ยน ถ่าย โอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้สะดวกมากขึ้น เพิ่มทางเลือกในการหนีตายของผู้ประกอบการ