Saturday, August 13, 2022
Home Tags ผลิตหน้าจอ

Tag: ผลิตหน้าจอ

“ซัมซุง” เตรียมย้ายสายการผลิตหน้าจอจากจีนมาโรงงาน “เวียดนาม” ในปีนี้

บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ กำลังวางแผนย้ายสายการผลิตหน้าจอแสดงผลส่วนใหญ่จากโรงงานของบริษัทในจีนมาที่โรงงานในเวียดนามปีนี้