Wednesday, April 17, 2024
Home Tags ผู้บริโภคชาวไทย

Tag: ผู้บริโภคชาวไทย

ผลสำรวจจาก UBS เผยชาวไทย 71% มองเศรษฐกิจในปี 2024 ดีขึ้น แต่พฤติกรรมบริโภคเปลี่ยนไปในปีนี้

ผลสำรวจจากสถาบันการเงินอย่าง UBS ที่ได้สำรวจผู้บริโภคชาวไทยนั้นมองว่าในปี 2024 นั้นมีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยที่ดีกว่าเดิม อย่างไรก็ดีพฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภคไทยได้เปลี่ยนไปหลายเรื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้แต่การจับจ่ายใช้สอย

UOB สำรวจผู้บริโภคชาวไทย มอง 6-12 เดือนข้างหน้าใช้จ่ายระมัดระวัง กังวลเศรษฐกิจชะลอตัว

ยูโอบี ได้ออกรายงาน ASEAN Consumer Sentiment Study 2023 ซึ่งเปิดเผยความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของผู้บริโภคชาวไทย มีความกังวลถึงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า และมองว่าทำให้มีการใช้จ่ายแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว

“กันตาร์” เผยผู้บริโภคชาวไทยอยากได้แบรนด์จริงใจ ไม่ทำเพื่อสังคมแบบผิวเผิน

กันตาร์ (Kantar) บริษัทวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์ ได้เปิดเผยถึงผลสำรวจ Purpose in Asia พบว่า ผู้บริโภค 90% ในเอเชีย และ 93% ในประเทศไทย อยากให้แบรนด์ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในประเด็นที่ตนเองให้ความใส่ใจ หมายความว่า ผู้บริโภคคาดหวังให้แบรนด์มีส่วนร่วมอย่างจริงจังมิใช่เป็นเพียงการสร้างภาพ