Thursday, November 30, 2023
Home Tags บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tag: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์รับบริหารโครงการในเครือแปซิฟิก เอสเตท

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการผู้จัดการ (กลาง) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้ทางด้านธุรกิจบริหารโครงการของไทยและคณะบริหาร ร่วมลงนามสัญญารับบริหารโครงการอาคารวัน แปซิฟิก เพลส, อาคารทู แปซิฟิก เพลส, อาคารนายเลิศ และมาร์เก็ต พลัส กับนายอเล็กซ์ โอ กรรมการผู้จัดการ บริษัท (ที่...