Tuesday, October 20, 2020
Home Tags รถไฟฟ้าใต้ดินอัตโนมัติ

Tag: รถไฟฟ้าใต้ดินอัตโนมัติ

ปักกิ่งเริ่มใช้รถไฟฟ้าใต้ดินอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ ไม่มีพนักงาน ดูแลตนเองทั้งระบบ

สำนักงานการรถไฟฟ้าใต้ดินมหานครปักกิ่งเปิดเผยว่า ได้นำระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่ต้องใช้มนุษย์ข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานมาใช้กับการเดินรถไฟสายเยียนฝัง ซึ่งมุ่งสู่ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของนครหลวงจีน