Friday, February 23, 2024
Home Tags ราช กุมาร์

Tag: ราช กุมาร์

รู้จัก “คิชชิน อาร์เค” เศรษฐีพันล้านอายุน้อยที่สุดของสิงคโปร์

คิชชิน อาร์เคเป็นลูกชายของ ราช กุมาร์ เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ จึงกลายมาเป็นเศรษฐีพันล้านอายุน้อยที่สุดของสิงคโปร์ จะว่า คิชชิน อาร์เค เกิดมาบนความโชคดีก็ได้ส่วนหนึ่ง