Thursday, July 18, 2024
Home Tags ร้านปาจิงโกะ

Tag: ร้านปาจิงโกะ

ร้าน “ปาจิงโกะ” ในโอซากา แปลงโฉมเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนชั่วคราว ลบภาพแหล่งพนันมั่วสุม

ร้านปาจิงโกะกลางเมืองโอซากาให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนในพื้นที่ ได้รับตอบรับอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานสาธารณสุข