Thursday, November 30, 2023
Home Tags ล้มแผนขายเบียร์สด

Tag: ล้มแผนขายเบียร์สด

7-11 ญี่ปุ่นล้มแผนขายเบียร์สด หลังถูกคัดค้าน

ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในญี่ปุ่น ระงับแผนการจำหน่ายเบียร์สดภายในร้าน หลังมีเสียงวิจารณ์ว่าจะทำให้ซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งเป็นกรณีแบบเดียวกับของประเทศไทยก่อนหน้านี้