Sunday, July 21, 2024
Home Tags ศูนยการค้า

Tag: ศูนยการค้า

“เซ็นทรัล จันทบุรี” กับยุทธศาสตร์สร้างเมืองให้ “เมืองรอง” ของเซ็นทรัลพัฒนา

เปิดทำการไปแล้วเรียบร้อยสำหรับ "เซ็นทรัล จันทบุรี" ศูนย์การค้าลำดับที่ 37 ของเซ็นทรัลพัฒนา และเป็นโครงการมิกซ์ยูสครบวงจรแห่งแรกของจังหวัด สานต่อโรดแมปบุกเมืองรองของเซ็นทรัลพัฒนา อะไรคือจุดที่ทำให้เซ็นทรัลฯ สนใจในตัวจันทบุรี จังหวัดที่มี GDP อันดับ 14 ของประเทศ