Wednesday, September 27, 2023
Home Tags ศูนย์ฉีดวัคซีน

Tag: ศูนย์ฉีดวัคซีน

ร้าน “ปาจิงโกะ” ในโอซากา แปลงโฉมเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนชั่วคราว ลบภาพแหล่งพนันมั่วสุม

ร้านปาจิงโกะกลางเมืองโอซากาให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนในพื้นที่ ได้รับตอบรับอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานสาธารณสุข