Sunday, January 24, 2021
Home Tags สัมปทานรีเทล

Tag: สัมปทานรีเทล

“เซ็นทรัล” อดเปรี้ยวเพื่อกินหวาน ส่งร้านค้าในเครือ ปูพรมสัมปทานรีเทล 10 ปี สนามบินอู่ตะเภา จับมือกองทัพเรือ บูมท่องเที่ยวโลจิสติกส์ ตะวันออก-EEC

0
แม้จะถอนตัวงานประมูลระดับชาติ อย่าง “ดิวตี้ฟรี” สนามบินสุวรรณภูมิและภูมิภาค แต่กลุ่มเซ็นทรัล ก็ไม่ได้พลาดหวังซะทีเดียว เพราะบริษัท เซ็นทรัล ดีเอฟเอส จำกัด ได้งานโครงการร้านค้าและบริการจาก กองทัพเรือ โดยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อให้บริการด้านรีเทล ธุรกิจที่ตระกูล “จิราธิวัฒน์” ถนัด ณ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา พื้นที่ 1,400.5 ตร.ม. อายุสัญญา 10 ปี