Saturday, February 24, 2024
Home Tags ส่งออกน้ำตาล

Tag: ส่งออกน้ำตาล

จับตาราคาน้ำตาล! หลัง ‘อินเดีย’ ผู้ผลิตเบอร์ 1 โลก ‘จำกัดการส่งออก’ ครั้งแรกในรอบ 6 ปี

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ‘อินเดีย’ ได้ตัดสินใจที่จะจำกัดการส่งออกข้าวสาลีในต่างประเทศ ล่าสุด ได้ออกมาจำกัดการส่งออก ‘น้ำตาล’ ในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้หลายคนกังวลถึงผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่อาจจะยิ่งพุ่งสูงขึ้น หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน